DE HÛNEKOP
en dy

Hûnekop monstershot

Is in monsterachtig lekker appat pittig shot likeurke dat wei hat fan absint. Hearlyk om op feesje fourt te tikken!                                    Binnenkoart by de slyterij en café by jo oppe hoeke!!

bestelle:

HÛNEKOP MONSTERSHORT BESTELLE KLIK HJIR

Ophelje:

Camping winkel t wiid
Delicatesse winkel Frisian Angus
Fryske Delicatesse winkel St. Match Talenten
Delicatesse winkel Frank Wiebing
Fryske  winkel t Streekie
Winkel Warenhuis de Jong
Lokale Supermakrt Wiersma
Horeca Hcr Teernstra
Horeca Cafe de Knyp Arjen Popma
Slijterij Apen en Bieren
Slijterij Mitra Breeuwsma
Slijterij Duursma
Slijterij Topslijter Bosma
Slijterij Booze & Bites
Slijterij Mitra
Supermarkt/Slijterij Jumbo                                     
Drankenspeciaalzaak Jelle

Earnewald
Anjum
Leeuwarden
Damwoude
Leeuwarden, Dokkum, Franeker en St Annaparochie
Heeg
Oenkerk
Balk
Knype
Drachten
Grou, Sneek, Drachten en Surhuisterveen
Heerenveen
Leeuwarden
Joure
Burgum
Kollum
Leeuwarden

Horeca of slijter? Alle distributie gaat via cru68 te Burgum. Click hier onder:

DETAILHANDEL CLICK HIER