DE HÛNEKOP
en dy

Hûnekop monstershot

Is in monsterachtig lekker appat pittig shot likeurke dat wei hat fan absint. Hearlyk om op feesje fourt te tikken!                                    Binnenkoart by de slyterij en café by jo oppe hoeke!! 14,9 % alc

bestelle:


ophelje particulier:
Anjum: Boerderijwinkel Frisian Angus
Bakhuizen: Spar Flabber
Buitenpost: It Grientewinkeltsje
Burgum: Slijterij Mitra ’t span
Damwoude: Frank's Delicatessen
Dokkum: Mitra Hoeksma
Drachten: Slijterij Apen en Bieren, Mitra Breeuwsma
Earnewâld: Campingwinkel t wiid
Franeker: Fryske winkel ut Streekie
Garijp: Spar Bijlsma
Grou: Mitra Breeuwsma, Slijterij Silershop
Harlingen: Homminga’s Fijne Winkeltje
Heeg: Winkel Warenhuis de Jong
Heerenveen: Slijterij Duursma
Holwerd: Coop verbeek
Joure: Slijterij Booze & Bites
Kollum: Jumbo
Leeuwarden: Fryske Delicatesse winkel Match Talenten, Slijterij & Kaashuys de Schrans, Drankenspeciaalzaak Jelle, Fryske winkel ut Streekie, Jumbo Stadionplein
Oenkerk: Supermarkt wiersma
Sint Annaparochie: Fryske winkel ut Streekie
Sint Nicolaasga: Bierwinkel Lekker Bier
Sneek: Zuivelhoeve, Mitra Breeuwsma
Surhuisterveen: Mitra Breeuwsma
Woudsend: Slijterij Tsjoch
Balk: HRC Teernstra
Horeca:
Berlikum: Feestfabriek TDF Berlikum
Boazum: Cafe Boazumer Mjitte
Gorredijk: Muziekcafe de Compagnon
De Knipe: Cafe de Knyp
Leeuwarden: Cafe ’t Hoekje, De Doele Bar
Online:
Fryskekadoos.nl  www.franksdelicatessen.nl/product/7436459/hunekop-monstershot


 Horeca:

 VHC ActiFood B.V.
Buurstede 1
8431 NA Oosterwolde
Telefoonnummer: 0516-567107
E-mail: info@actifood.nlFOOX Groothandel
Landjuweel 11
3905PE Veenendaal
T: 0318 - 55 33 22
F: 0318 - 51 99 84
E: info@foox.nl


Wijnhandel CRU68  0511 474 54306 446 163 47info@cru68.nl               Hûnekop Monstershot wordt geproduceerd bin Weduwe Jouwstra.      

Address: Kleinzand 32, 8601 BH Sneek
Phone: 0515 412 912